In juni 2017 hebben wij opdracht van de gemeente Heiloo gekregen om Heiloo Noordwest te herinrichten. Wij leggen o.a. een nieuw drainage riool aan, vervangen alle huisaansluitingen, brengen een nieuw waterpasserend systeem aan met drainvoegen, om de wijk weer een goede afwatering te geven.

Het betreft circa:
12000 m² bestrating
5355 m1 riool buizen