Reconstructie Van den Vondellaan te Driehuis

In opdracht van de gemeente Velsen mogen wij de Van den Vondellaan in Driehuis herinrichten. Dit houdt in het vernieuwen van alle verhardingen. Het werk is begonnen op 22 juni 2020 en zal eind augustus opgeleverd worden, als alles meezit. Hieronder enkele foto’s van de uitvoering, alsmede een fly-over gemaakt met een drone.

Foto’s van de uitvoering: