Past Performance is een systeem dat bijdraagt aan een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en infrasector. Kreeft Infra bv hecht bijzonder veel waarde aan het professionaliseren van haar diensten en ziet de normen van Past Performance als vanzelfsprekendheid.

Past Performance heeft als doel zowel het opdrachtgever- als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren. De systematiek omvat het meten en beoordelen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht; op welke wijze wordt aan de contractuele verplichtingen voldaan? De focus ligt daarbij op houding en gedrag.

De kracht van de systematiek is dat:

 • de kwaliteit van de samenwerking al tijdens het project transparant wordt gemaakt
 • het systeem werkt met tussentijdse beoordelingen die bedoeld zijn om, indien nodig te kunnen bijsturen en de samenwerking te verbeteren. Beoordelingen komen dus niet als een verrassing achteraf.
 • opdrachtnemers meerdere keren de mogelijkheid hebben om te reageren op de beoordeling en ook de opdrachtgever feedback te geven
 • opdrachtnemers steeds op dezelfde punten worden beoordeeld, doordat de systematiek door opdrachtgevers op uniforme wijze wordt toegepast
 • de beoordelingen maar ook de reacties van de opdrachtnemers voor andere opdrachtgevers inzichtelijk zijn.

Kreeft infra bv heeft al diverse projecten uitgevoerd welke positief beoordeeld zijn door haar opdrachtgevers.

Onderstaand treft u enige beoordelingen aan:

Voor meer informatie Past Performance

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2.

Kreeft Infra bv is een niveau 5 gecertificeerde organisatie en voldoet hiermee aan alle eisen van de CO2-Prestatieladder.

Meer informatie

Kwaliteit & Certificering

Als organisatie dragen wij onze verantwoordelijkheid voor kwaliteit, voor veiligheid en voor de effecten van ons bedrijf op het milieu.

Wij hechten daarom veel waarde aan de certificering, accreditering en normering van ons bedrijf.

Meer informatie

NEEM CONTACT OP

Wilt u een bezoek brengen aan ons kantoor of de werkplaats dan dient u vooraf een afspraak te maken.

Hebt u vragen, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken dan kunt u contact met ons opnemen door middel van het onderstaand contactformulier, via e-mail info@kreeft-gww.nl of telefonisch op 0255 577 023.

  AANHEF *
  UW NAAM *
  E-MAIL ADRES *
  TELEFOONNUMMER *

  BEDRIJFSNAAM

  UW BERICHT