Herinrichting Kortenaerstraat te IJmuiden

In opdracht van de gemeente Velsen mogen wij de Kortenaerstraat in IJmuiden herinrichten. Dit houdt in het vernieuwen van alle verhardingen en het aanbrengen van een nieuw infiltratieriool.

Foto’s van de uitvoering: