In opdracht van de gemeente Beverwijk  mogen wij het project rioolvervanging en herinrichting Leliestraat e.o. te Beverwijk uitvoeren. Dit betreft de straten Begoniahof, Warande, Narcissenstraat, Elzenlaan, Leliestraat en Florastraat. In het kort gaan wij een nieuw vuilwater en regenwater riool aanleggen. Om een betere waterhuishouding te krijgen gaan wij ook het Aquaflow systeem aanbrengen. D.w.z. dat hemelwater via kolken en infiltratiekratten naar een opslag onder de rijweg wordt geborgen, zo kan het verder in de ondergrond infiltreren.