Als organisatie dragen wij onze verantwoordelijkheid voor kwaliteit, voor veiligheid en voor de effecten van ons bedrijf op het milieu. Wij hechten daarom veel waarde aan de certificering, accreditering en normering van ons bedrijf.

Jarenlange ervaring en bewezen kwaliteit

Jarenlange ervaringen en klantgericht werken zorgen voor bewezen kwaliteit. Onze opdrachtgevers zijn niet alleen tevreden met de geleverde producten en diensten maar ook met de manier waarop wij onze service bieden. Bijvoorbeeld omdat wij onze afspraken nakomen, omdat wij luisteren naar en meedenken, oplossingen aangedragen en een betrouwbare partner vormen, staan op goede en veilige arbeidsomstandigheden, kwaliteit en duurzaamheid van onze grondstoffen en nog veel meer. Deze toegevoegde waarden zijn voor ons uiteraard vanzelfsprekend.

Daarnaast doen wij er alles aan om de geleverde kwaliteit – waar mogelijk – vast te leggen en te borgen via kwaliteitseisen en certificaten.

Hier vindt u een overzicht van de door ons behaalde en nagestreefde certificering.

Werken volgens vaste normen

Kreeft Infra BV is ISO-9001:2008 gecertificeerd

Dit betreft een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en bevat de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee wij als organisatie aantonen dat wij in staat zijn consequent producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

 • Zeg wat je doet
 • Doe wat je zegt
 • bewijs het

Kreeft Infra BV is VCA** gecertificeerd

VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid(SSVV) en is bedoeld ter bevordering van de veiligheid, arbeidsomstandigheden, het milieu en de competenties binnen het bedrijf.

Dit houdt in dat er een veiligheidssysteem binnen het bedrijf is opgezet en wordt nageleefd. Het personeel heeft hiervoor een scholing gevolgd. Het systeem wordt elk jaar getoetst. Verder houden we regelmatig werkoverleg en wordt het materieel periodiek gekeurd.

Kreeft Infra BV is in het bezit van het certificaat MVO

De MVO Wijzer is een MVO instrument dat op basis van de ISO 26000-richtlijn is ontwikkeld. De MVO Wijzer geeft aan dat onze organisatie MVO onderwerpen goed op orde heeft, de MVO principes (people, profit, planet) centraal stelt en geeft inzicht in de MVo beleving van onze medewerkers en leidinggevende.

De MVO Wijzer maakt MVO activiteiten aantoonbaar door de afgegeven MVO-Verklaring en het MVO-Certificaat.

Kreeft Infra BV is SIKB BRL 7000 gecertificeerd

SIKB staat voor Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer en is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. Het bewaken van deze kwaliteit gebeurt onder andere door het afgeven van certificaten/accreditaties en erkenningen.

Kreeft Infra BV is gecertificeerd voor de protocollen : 7001 en 7004

Doordat Kreeft Infra BV beschikt over het BRL 7000 certificaat laten wij zien dat we in staat zijn werkzaamheden op een kwalitatief goede manier en volgens de binnen het werkveld vastgestelde regels uit te voeren.

Kreeft Infra BV is SEB gecertificeerd

SEB staat voor Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf. Kreeft Infra BV is door de stichting SEB als erkend bestratingsbedrijf gecertificeerd, dit toont aan dat wij continue voldoen aan een hoge standaard. Deze standaard is een reflectie van de landelijke normen voor bestratingswerken, regels over beroepskwalificaties van uitvoerend personeel en het stipte naleven van arbeidsomstandigheden (VCA).

Door naleving van deze standaard worden al onze ondernemingen en projecten op een veilige en professionele wijze en volgens de geldende eisen en normen worden gerealiseerd.

Bouwen op maatschappelijk belang

Naast veiligheid en kwaliteit hecht Kreeft Infra BV veel waarde aan maatschappelijke belangen en is daarom:

 • Lid van Bouwend Nederland
 • Lid van Stichting Beoordeling Integriteit Bouwbedrijf (SBIB)
 • Lid van Stichting Praktijkopleiding Grond-, weg-, en waterbouw (SPG)
 • Een erkend leerbedrijf voor diverse disciplines binnen de Grond-, Weg-, en Waterbouw.

Hebt u nog vragen en/of opmerkingen met betrekking tot onze certificeringen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier.

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2.

Kreeft Infra bv is een niveau 5 gecertificeerde organisatie en voldoet hiermee aan alle eisen van de CO2-Prestatieladder.

Meer informatie

Past Performance

Past Performance is een door Kreeft Infra bv gehanteerde systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om elkaar wederzijds te beoordelen tijdens de uitvoering van een opdracht, het stelt de kwaliteit van het samenwerkingsproces waarmee opdrachten worden gerealiseerd centraal en maakt deze inzichtelijk en bespreekbaar.

Meer informatie

NEEM CONTACT OP

Wilt u een bezoek brengen aan ons kantoor of de werkplaats dan dient u vooraf een afspraak te maken.

Hebt u vragen, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken dan kunt u contact met ons opnemen door middel van het onderstaand contactformulier, via e-mail info@kreeft-gww.nl of telefonisch op 0255 577 023.

  AANHEF *
  UW NAAM *
  E-MAIL ADRES *
  TELEFOONNUMMER *

  BEDRIJFSNAAM

  UW BERICHT