Bouw- en woonrijpmaken 13 woningen Hoflanderweg te Beverwijk

In juni 2017 hebben wij opdracht gekregen van de Gemeente Beverwijk om de toekomstige locatie van 13 woningen aan de Beneluxlaan / Hoflanderweg bouw- en woonrijp te maken.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
 • verwijderen van asfaltbeton;
 • verwijderen van elementenverharding;
 • ontgraven, vervoeren en verwerken grond;
 • verwerken van zand;
 • verwerken funderingsmaterialen;
 • aanbrengen van kantopsluitingen van beton;
 • aanbrengen / verplaatsen van openbare verlichting;
 • uitvoeren van bestratingswerkzaamheden;
 • uitvoeren van rioolwerkzaamheden;
 • uitvoeren van asfaltwerkzaamheden.