In opdracht van de gemeente Beverwijk, hebben wij de Van Riemsdijklaan en omgeving in Beverwijk opnieuw ingericht.

Wij hebben het werk uitgevoerd van maart t/m juli 2017. Het werk bestond uit het verwijderen van een oude teerhoudende asfalt laag met slakken fundatie, het aanbrengen van een nieuw infiltratieriool, waterpasserende bestrating met speciaal funderingssysteem, bestrating met speciaal voor gemeente Beverwijk gemaakte tegels en banden.

Wij hebben met onze drone een fly-over gemaakt van het project: