Kreeft Infra bv levert een breed scala aan producten en diensten aan onder andere overheden, waterschappen, nutsbedrijven, woningbouwverenigingen, bedrijven én particulieren. Vaak sluiten producten en diensten naadloos op elkaar aan of zijn verschillende disciplines onlosmakelijk met elkaar verbonden om een klus te klaren.

Kreeft Infra bv

Diensten

Maatwerk, vakwerk en mensenwerk.

Het grondwerk vormt in de bouwnijverheid de voorbereiding van de bouw. Grondwerk bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt onder grondwerk, in kort: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.

Grondbouw is een van de specialismen van Kreeft Infra BV

Omdat de resultaten van grondwerkzaamheden vaak diep onder de grond en daarmee uit het zicht verdwijnt, moet u als opdrachtgever volledig kunnen vertrouwen op de vakmanschap van uw aannemer.

Wij beschikken over een groot inzetbaar eigen wagenpark en diverse materieelstukken zoals onder meer rups- en mobiele dieplepels, shovels, trilplaten, eigen bronneringsapparatuur en nog veel meer. Door onze flexibiliteit en uitstekende bereikbaarheid zijn mankracht en materieel direct inzetbaar bij calamiteiten en zijn wij in staat 24 uur per dag, 7 dagen per week onze diensten te leveren.

Grondwerk vormt onderdeel van het totaalpakket aan diensten en producten van Kreeft Infra BV waardoor alle grondbouwkundige werkzaamheden naadloos aansluitend geïnterneerd kunnen worden met onze overige diensten en producten.

Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Kreeft Infra bv.

Werken aan de weg

Kreeft Infra bv verzorgt al sinds jaar en dag bestratingswerkzaamheden. Door de hoogstaande projecten die ons bedrijf aflevert kwam steeds vaker de vraag: “Jullie hebben de bestrating zo verzorgd opgeleverd, misschien kunnen jullie dan ook het plantsoen voor ons asfalteren en de ondergrondse infra verzorgen”.

Ons pakket is daarop aangepast en uitgebreid met asfaltwerkzaamheden, aanleg van sportvelden, aanleg van half verhardingen (zoals schelpen en granulaat), onderhoud van bedrijfsterreinen en nog veel meer. Het spreekt voor zich dat wij al deze activiteiten uitvoeren met de hoogst haalbare kwaliteit. Uitgevoerd door de vakmensen van Kreeft Infra bv of door ons geselecteerde onderaannemers.

Onder de opdrachtgevers bevinden zich vele overheidsinstanties, bedrijven of sportparken. Aandacht voor een verzorgde omgeving geeft een voorsprong in de presentatie. Wij zorgen dat de klant met die voorsprong kan starten.

Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Kreeft Infra bv.

Waar land en water samen komen

Grond, weg- en waterbouw zijn met elkaar verbonden, vaak vloeien grondwerk en waterwerk als ware in elkaar over. Het is daarom in uw belang dat wij een totaalpakket aan diensten aanbieden, waarbij wij voor alle disciplines beschikken over het benodigde (groot)materieel.

In de sector waterbouw voert Kreeft Infra bv onder andere de volgende werkzaamheden uit;

 • Het aanbrengen van beschoeiingen en damwanden.
 • Het bouwen van steigers, bruggen, aanmeerpalen.
 • Het bouwen en plaatsen van keerwanden, vlonders, terrassen, hekken.
 • Het graven van sloten en waterpartijen
 • Baggerwerkzaamheden en grondverzet

Kwaliteit staat voorop!

Wij werken met duurzame materialen, zorgen voor recycling en houden tijdens al onze projecten oog voor de economische, maatschappelijke, milieutechnische en ruimtelijke impact van onze werkzaamheden en zorgen dat onze werkzaamheden kritisch, vakkundig en in strakke regie door ons wordt uitgevoerd.

Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Kreeft Infra bv.

Mooie en onderhoudsvriendelijk Verhardingen

OPRITTEN – PARKINGS – TOEGANGSWEGEN

Kreeft Infra bv is gespecialiseerd in het aanbrengen van diverse soorten asfaltverhardingen. Onze ervaren medewerkers in combinatie met het modernste (eigen) materieel staan klaar om uw opritten, parkings, toegangswegen of terreinen te voorzien van een door asfalt verharde laag. Asfalt bestaat in vele soorten, hierdoor kan asfalt bijna overal toegepast worden. Van rijks- en provinciale wegen tot de toegang van een supermarkt of voor bedekking van uw bedrijfsterrein. Ook wordt asfalt vaak voor de aanleg en het onderhoud van o.a. vliegvelden, fietspaden en dijken gebruikt.

Van het opnieuw aanbrengen van een laag split op wegen, het onderhoud van wegvakken door het uitvoeren van scheur- en vakreparaties, het geheel opnieuw overlagen van delen van wegen tot en met de complete realisatie van een nieuwe asfaltverhardingsweg. Daarnaast repareren en herstellen wij ook wegen ontstaan door vorstschade.

Kortom, voor het asfalteren in de breedste zin van het woord bent u bij ons aan het juiste adres.

 • Asfaltmaterieel
 • Vorstschade
 • Asfaltonderhoud
 • Slijtlagen
 • Combi-deklagen
 • Vloeistofdichte vloeren

Wat is asfalt?

Asfalt is er in verschillende soorten, het te gebruiken type asfalt is afhankelijk van de ondergrond en de eisen die u er aan stelt.
Asfalt is een zeer oud (natuurlijk) product dat de Mesopotamiërs al gebruikten in de oudheid. Het bestaat uit een mengsel van zand, grind en vulstof dat aan elkaar verbonden wordt met bitumen. Bitumen is stof die ontstaat bij het “kraken” van aardolie. Bij dit proces vervliegen benzine en gasolie waardoor de reststof bitumen overblijft. Asfalt wordt vloeibaar bij verhitting, en stolt wanneer het weer afkoelt. Het gebruikt van asfalt ter verharding van een terrein kent vele voordelen ten opzichte van andere producten. Asfalt kan snel worden aangelegd en is snel te gebruiken. Tevens is het eenvoudig in onderhoud en geschikt voor zowel grote als kleine oppervlakten.

De productie van asfalt wordt streng gecontroleerd en er wordt dankzij een efficiënt proces slechts weinig afvalstof geproduceerd.

Ziet u meer in traditioneel straatwerk? Ook hiervoor kunt u natuurlijk bij Kreeft Infra bv terecht.

Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Kreeft Infra bv.

Goed aangelegd en gegarandeerd betrouwbaar

Rioolwerk is een van de specialisaties van Kreeft Infra bv. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor het gehele project dus niet alleen het leggen, vernieuwen en aansluiten van rioleringen maar ook het graven van de rioleringssleuven en vervolgens verdichting en herstellen het grond- en straatwerk.

Vakwerk onder straatniveau

Rioolwerkzaamheden worden afgerond en vervolgens grotendeels ondergronds weggestopt, u ziet er dus niets meer van. Des te meer dient u te kunnen vertrouwen op goed opgeleverd vakkundig, duurzaam en kwalitatief werk. Kreeft Infra bv levert u deze kwaliteit en vakkundigheid!

Niet alleen beschikken wij over een vakkundig rioolteam bestaand zeer goed opgeleide medewerkers maar ook over een zeer uitgebreid en gespecialiseerd wagenpark en met onze mobiele werkplaats hebben wij overal en altijd alle voorzieningen bij de hand.

Duurzaam afvalwatermanagement is bij Kreeft Infra bv in vertrouwde handen.

Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Kreeft Infra bv.

De voordelen van machinaal (her)bestraten

Straatwerk is een belangrijke factor in de uitstraling van een woonwijk of industrieterrein. Verscheidene dorps- en stadskernen zijn door Kreeft Infra BV voorzien van een nieuwe bestrating. Ook voor machinaal straten kunt u bij Kreeft Infra BV terecht. Zowel bestratings- als herbestratings-werkzaamheden in diverse leg-verbanden zijn mogelijk. Machinaal straatwerk biedt als voordeel een hoge dagproductie en minder overlast voor omwonenden, niet te vergeten; machinaal straten past in deze tijd, waarin ergonomisch verantwoorde werkomstandigheden van belang zijn.

Machinaal straten biedt vele voordelen ten opzichte van het traditionele straten. Naast de gezondheid van de straatmaker is de snelheid ongetwijfeld het belangrijkste voordeel van machinaal straten. De overlast voor omwonenden of winkeliers wordt tot een minimum beperkt. Het productieproces op een bedrijfsterrein kan veelal ongehinderd doorgaan. Machinaal straten past dus prima in deze tijd, waarin het gaat om goede arbeidsomstandigheden en de combinatie van mens en machine zorgt daarvoor.

Alle voordelen op een rij:

 • kwaliteit van zeer hoog niveau
 • hoge dagproductie
 • bestrating is sneller beschikbaar
 • minder overlast
 • betere arbeidsomstandigheden

Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Kreeft Infra bv.

Laat sneeuwpret geen ergernis worden

Ijskoud nodig

De afgelopen jaren hebben we in het hele land weer vaak kunnen genieten van een flink pak sneeuw. Dit zorgt helaas niet alleen voor dolle winterpret maar ook voor overlast. Autosnelwegen en provinciale wegen worden in principe door de overheid goed sneeuw- en ijsvrij gehouden en bestrooid maar daarbuiten is het glijden geblazen.

Dit heeft Kreeft Infra bv doen besluiten om gladheidsbestrijding toe te voegen aan het dienstenpakket. Wij beschikken zelf over het benodigd materieel om niet alleen de grote wegen en parkeerplaatsen maar ook smalle paden, oprijlanen, kleine parkeerplaatsen etc. sneeuwvrij te maken en te bestrooien. En let op: Wij zijn niet alleen inzetbaar voor gemeenten en bedrijven maar ook voor particulieren.

Het is ons streven om (in opdracht) voor openingstijden/werktijden de parkeerplaatsen/wegen rond bedrijven sneeuw- en ijsvrij te krijgen en te bestrooien, dit betekent dat wij dus (ook) ’s nachts/’s ochtends vroeg werken aan gladheidsbestrijding. Bovendien heeft ’s nachts werken als voordeel dat er geen geparkeerde auto’s e.d. de strooiroute blokkeren waardoor we het hele terrein kunnen bewerken. Zorg er voor dat uw klanten en medewerkers gemakkelijk en veilig hun auto kunnen parkeren en hun werk/winkel kunnen bereiken.

Beter goed geregeld en niet gebruikt dan…

Neem tijdig contact op met Kreeft Infra bv, zorg er voor dat u ingepland staat en voorkom dat u de komende winter zonder gladheidsbestrijding komt te zitten.

Afgelopen winters hebben we vaak te horen gekregen dat de zoutvoorraden van gemeenten en provinciën onvoldoende waren. Kreeft Infra bv zorgt voor een voldoende voorraad strooizout ten behoeve van gladheid bestrijding, zodat we ten minste onze gecontracteerde klanten kunnen blijven bedienen.

Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Kreeft Infra bv.

Groenwerken, groen werken

Een stevige bodem

Groenwerk is onlosmakelijk verbonden aan grondwerk; het uitvoeren van grondwerk gaat vaak gepaard met diverse groenwerken en andersom; voor groenwerk is ter voorbereiding en afwerking grondwerk niet weg te denken. Omdat wij als allround bedrijf binnen de infratak vaak geconfronteerd werden met groenwerk, was de stap naar serviceverlening in deze branche snel en makkelijk gemaakt.

U kunt bij ons o.a. terecht voor:

 • Landschapsverzorging; de aanleg van tuinen en plantsoenen
 • Het onderhoud van tuinen en plantsoenen
 • Het rooien van bomen, wortels en stronken
 • Snoei-, zaag- en kap-werkzaamheden
 • Het afvoeren groen- en snoeiafval
 • De aan- en afvoer van zand, grond of grind
 • Het aanleggen van graszoden gazons
 • etc.

Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Kreeft Infra bv.

Voor alles wat u zelf niet kunt verrijden

Voor het transporteren van vrachten die u niet met uw eigen auto kunt rijden kunnen wij u van dienst zijn met een van onze (vracht)wagens. Met behulp van ons moderne wagen- en machinepark en met medewerking van onze vakbekwame medewerkers, garanderen wij u betrouwbaarheid en kwaliteit bij het uitvoeren van onze transportdiensten.

Kreeft Infra BV heeft een goed uitgeruste vloot vrachtauto´s. Deze auto’s worden voor o.a. voor verschillende transport doeleinden ingezet. Wij beschikken over containerauto’s voor containertransport, terreinauto’s, autokranen, kippers, waterdichte en geisoleerde bakken voor transport van warm asfalt of slib en verschillende kiepers voor o.a. zand- en grindtransport.

Heeft u een grote hoeveelheid zand/steen/grind nodig?
Wij kunnen door u aangeschafde hoeveelheden voor u verrijden maar u kunt er ook voor kiezen om een totaalprijs bij ons op te vragen (vracht, inclusief transport) Zo hoeft u slechts een adres op te geven waar u de lading wilt hebben.

Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Kreeft Infra bv.

Waar water en land elkaar ontmoeten

Waar water en land elkaar ontmoeten vinden we beschoeiingen of damwanden.

Ook hierin kan Kreeft Infra BV u helpen met het vinden van de juiste oplossing. Waar een laag niveauverschil overwonnen moet worden kan een houten beschoeiing aangebracht worden, voor groter hoogteverschil of bij ruw water dan de keuze vallen op metaal of beton.

Door jarenlange ervaring in weg- en waterbouw kan Kreeft Infra BV hierin een goed en bovenal betaalbare oplossing bieden.

Laat u informeren naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan door rechtstreeks contact op te nemen met Kreeft Infra bv.

Onderaanneming

Alleen loop je sneller maar samen kom je verder!

Kreeft Infra bv heeft als filosofie; doen waar je goed in bent en samenwerken met anderen die jouw expertise aanvullen.

Wij geloven in vergaande integratie en transparante samenwerking met betrekking tot onze onderaannemers en uitbesteding. Dat vraagt om onderling vertrouwen en een goede relatie met onderaannemers en leveranciers. Onze partners zijn specialisten op dat onderdeel in het proces waar zij nodig zijn. Samen komt onze kennis en ervaring het best tot zijn recht in alle stadia van het proces. Van advies tot ontwerp, tot uitvoering.

Onze gezamelijke kennis en aanpak leidt tot efficiënte en kostenbewuste realisatie van uw project.

NEEM CONTACT OP

Wilt u een bezoek brengen aan ons kantoor of de werkplaats dan dient u vooraf een afspraak te maken.

Hebt u vragen, wilt u een offerte aanvragen of een afspraak maken dan kunt u contact met ons opnemen door middel van het onderstaand contactformulier, via e-mail info@kreeft-gww.nl of telefonisch op 0255 577 023.

  AANHEF *
  UW NAAM *
  E-MAIL ADRES *
  TELEFOONNUMMER *

  BEDRIJFSNAAM

  UW BERICHT